8

Sedem etáp života rodiny

Na rodinu sa môžeme pozerať rôznymi spôsobmi. Môžeme ju vidieť staticky – ako ju vidí fotograf, ktorý ju v určitom okamihu fotografuje. Môžeme sa však na ňu pozerať a vidieť ju ako vo filme, ktorého dej sa začína odohrávať vo chvíli, keď si povieme svoje „áno“ a končí vo chvíli, keď jeden z nás umiera. Na tento druhý pohľad sa chceme pozrieť detailnejšie.
Film nášho rodinného života môžeme rozdeliť na niekoľko dielov. Každý z nich má v sebe niečo zvláštne, špecifické, čím sa líši od všetkých ostatných. O každom zo sedemdielneho filmu nášho rodinného života si teraz niečo povieme.