4

Aké manželstvo a aká rodina

Aktuálne problémy manželstva a rodiny

Ak hovoríme o manželstve a rodine, uvedomujeme si, že na jednej strane ide o jednu z najkrajších vecí v živote, no na druhej strane práve v manželstve a rodine vzniká veľké množstvo problémov.