2

Muži a ženy v manželstve

Manželstvo môže byť jedným z najkrajších darov v živote muža a ženy. Môže byť miestom radostného spoločenstva a lásky, ale aj miestom osobného utrpenia, neporozumenia a nenávisti. Ako sa bude vyvíjať naše manželstvo do určitej miery závisí od nás. Pomôcť nám v tom môže poznanie niektorých „múdrostí“ o manželstve a ich uplatňovanie v praxi. Aj keď si uvedomujeme, že každý z nás je iný, niektoré poznatky môžu dať podnet k užitočným zmenám.

Čím sa odlišujú ženy od mužov

Žena

  • veci a udalosti vníma viac emocionálne (citovo) a všetko chápe intuitívne, teda ako celok
  • žije oveľa viac v prítomnosti ako v minulosti
  • viac sa sústreďuje na vzťahy medzi ľuďmi
  • je viac zameraná na rodinu a domov ako na seba samú
  • viac než muž túži po romantike, pozornosti, prekvapeniach
  • viac ako muž sa orientuje sluchom a je citlivejšia na „tón“ reči, to znamená na to, „ako sa čo povie“
  • ťažšie znáša svoje zlyhania, pocity menejcennosti, pocity viny a sklamania
  • často sa celkom obetuje, až „na doraz“
  • oveľa viac ju zaujímajú detaily, podrobnosti, konkrétnosti ako veci všeobecné (abstraktné)