6

Rodina s malými deťmi

Príchod dieťaťa do rodiny je veľká udalosť. Zvlášť prvé dieťa si vyžaduje veľa pozornosti a času rodičov. Dieťa sa automaticky stáva stredobodom pozornosti. Všetko sa krúti len okolo neho. Vďaka výchove k rodičovstvu si dnes mladí rodičia dokážu s mnohými vecami poradiť. Pomáha im v tom aj zdravotníctvo. Zdravotné sestry, ktoré navštevujú tieto rodiny, sú veľkou pomocou – podobne aj poradne pre deti. Vďaka za ne.
Napriek dobrej starostlivosti, ale aj mnohým starostiam, si rodičia občas kladú otázky, na ktoré neexistuje jednoduchá a rýchla odpoveď. Napríklad: „Čo máme robiť, aby sme z dieťaťa vychovali dobrého človeka?“ Alebo: „Čo všetko dieťa potrebuje? Čo máme robiť, aby sme na nič dôležité nezabudli?“ Pozrime sa bližšie na tieto otázky.