5

Domov a rodina

Nedávno sa v Londýne uskutočnil medzinárodný kongres o rodine, ktorý bol zameraný na rôzne formy spolužitia ľudí, tzv. alternatívne formy manželstva. Mnohí sa totiž domnievajú, že žiť v klasickej rodine – tak, ako tomu bolo doteraz – je prežitok. Nutné je hľadať nové formy spolužitia v malých skupinách. Keď predsedníctvo kongresu zhodnotilo všetky príspevky – a bolo ich dosť – muselo skonštatovať: „Je pravda, že mnoho dnešných rodín je na tom veľmi zle. Nepoznáme však lepšiu formu spolužitia, ako je rodina; zvlášť pre výchovu detí nemáme nič lepšie, ako je rodina.“
V tomto záverečnom vyhlásení boli zdôraznené dva body:
1.Manželstvo, ako celoživotný zväzok vzájomnej dôvery a lásky, je najlepšia forma spolužitia muža a ženy.
2.Vzhľadom na výchovu detí je rodina najvhodnejšia forma spolužitia.