3

Medziľudské vzťahy

Ľudia, ktorí žijú v jednej rodine, sú veľmi často spolu; často sa vidia, často sa stretávajú a rozprávajú. No nielen to. Vznikajú a rozvíjajú sa medzi nimi vzájomné vzťahy, napríklad rodičovský vzťah (vzťah medzi matkou, otcom a dieťaťom) alebo vzťah manželský (medzi mužom a ženou). Patria sem aj súrodenecké vzťahy (brat a sestra, brat a brat, sestra a sestra). Zo širšieho hľadiska často hovoríme aj o príbuzenskom vzťahu, napr. medzi našou a vašou rodinou (tou „vašou“ môže byť rodina niekoho z mojich alebo tvojich príbuzných)… O týchto vzťahoch – manželských a rodinných – sa chceme teraz porozprávať.

Čo je to vzťah


S termínom „vzťah“ sme sa stretli v škole. Na hodine fyziky sa napríklad hovorilo o vzťahu medzi výškou predmetu nad zemou a rýchlosťou jeho pádu. Zistili sme, že výška má skutočne vplyv na rýchlosť padajúceho predmetu. Vzťah medzi dvoma ľuďmi má do určitej miery podobný charakter: jeden niečo robí a na druhého to má vplyv. Aký – to sa dá vyjadriť v rozmedzí kladný – záporný. Vedieť rozoznať, čo má na druhého kladný alebo záporný vplyv, to sa teraz chceme naučiť.