Internetový korešpondenčný kurz – Harmonická rodina

V ÔSMICH LEKCIÁCH SA DOZVIETE, AKO BUDOVAŤ VZŤAHY PLNÉ DÔVERY, POROZUMENIA
A LÁSKY: • Zoznámite sa so zásadami správnej komunikácie • Zistíte, čo zlepšuje spolužitie medzi manželmi • Osvojíte si jednoduché návyky, ktoré vám pomôžu vytvoriť zdravé rodinné prostredie • Dozviete sa, ako lepšie zvládať výchovu detí a dospievajúcich • Objavíte sedem vývojových etáp rodinného života

Ako to funguje

Kurz je možné študovať online alebo korešpondenčne. Do korešpondenčnej verzie kurzu sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. Po registrácii vám poštou zašleme 1. lekciu kurzu.

Online štúdium začína vyplnením 1. lekcie, ktorá je prístupná voľne. V nej uvediete e-mailovú adresu, cez ktorú budeme s Vami komunikovať zo Strediska korešpondenčných kurzov (SKK). Doporučujeme, aby ste počas štúdia svoju e-mailovú adresu nemenili, pretože táto bude s Vaším menom zaevidovaná do zoznamu študentov SKK. Na túto adresu Vám budú posielané vstupné heslá do jednotlivých lekcií. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na lektora korešpondenčného kurzu, ktorý Vám na tieto otázky odpovie v rámci svojich možností.

Na vstup do každej lekcie budete potrebovať heslo. Heslá dostanete e-mailom až po úspešnom zvládnutí predchádzajúcej lekcie. Prvá lekcia je prístupná voľne. Na konci každej lekcie je pripojený pracovný list. Obsahuje formulár, ktorý po preštudovaní lekcie vyplníte a odošlete do SKK. Lektor korešpondenčného kurzu Vaše odpovede vyhodnotí a ak ste preberanú tému dobre zvládli, zašle Vám vstupné heslo pre nasledujúcu lekciu. Pokiaľ prejdete úspešne všetkými lekciami, stanete sa absolventom internetového korešpondenčného kurzu Vezmi zdravie do svojich rúk.

 • 1. Akými spôsobmi sa doma rozprávame

  Ako sme sa rozprávali, keď sme ešte neboli svoji? Každý z nás asi veľa rozprával. Často nám nestačil čas, ktorý sme spolu trávili, aby sme si povedali všetko, čo sme mali na srdci. Ako sme spolu komunikovali? Slovami – napr. vetou: „Mám ťa rád“ a „mám ťa rada“; alebo bez slov – podaním ruky, úsmevom, objatím a pusou. Svoje city sme vyjadrovali aj skutkami – napr. kvetinou, ktorú mládenec dievčaťu priniesol na schôdzku, darčekom, ktorý mu ona podarovala…

 • 2. Muži a ženy v manželstve

  Manželstvo môže byť jedným z najkrajších darov v živote muža a ženy. Môže byť miestom radostného spoločenstva a lásky, ale aj miestom osobného utrpenia, neporozumenia a nenávisti. Ako sa bude vyvíjať naše manželstvo do určitej miery závisí od nás. Pomôcť nám v tom môže poznanie niektorých „múdrostí“ o manželstve a ich uplatňovanie v praxi. Aj keď si uvedomujeme, že každý z nás je iný, niektoré poznatky môžu dať podnet k užitočným zmenám.

 • 3. Medziľudské vzťahy

  Ľudia, ktorí žijú v jednej rodine, sú veľmi často spolu; často sa vidia, často sa stretávajú a rozprávajú. No nielen to. Vznikajú a rozvíjajú sa medzi nimi vzájomné vzťahy, napríklad rodičovský vzťah (vzťah medzi matkou, otcom a dieťaťom) alebo vzťah manželský (medzi mužom a ženou). Patria sem aj súrodenecké vzťahy (brat a sestra, brat a brat, sestra a sestra). Zo širšieho hľadiska často hovoríme aj o príbuzenskom vzťahu, napr. medzi našou a vašou rodinou (tou „vašou“ môže byť rodina niekoho z mojich alebo tvojich príbuzných)… O týchto vzťahoch – manželských a rodinných – sa chceme teraz porozprávať.

 • 4. Aké manželstvo a aká rodina

  Ak hovoríme o manželstve a rodine, uvedomujeme si, že na jednej strane ide o jednu z najkrajších vecí v živote, no na druhej strane práve v manželstve a rodine vzniká veľké množstvo problémov. O aké problémy ide?

 • 5. Domov a rodina

  Nedávno sa v Londýne uskutočnil medzinárodný kongres o rodine, ktorý bol zameraný na rôzne formy spolužitia ľudí, tzv. alternatívne formy manželstva. Mnohí sa totiž domnievajú, že žiť v klasickej rodine – tak, ako tomu bolo doteraz – je prežitok. Nutné je hľadať nové formy spolužitia v malých skupinách. Keď predsedníctvo kongresu zhodnotilo všetky príspevky – a bolo ich dosť – muselo skonštatovať: „Je pravda, že mnoho dnešných rodín je na tom veľmi zle. Nepoznáme však lepšiu formu spolužitia, ako je rodina; zvlášť pre výchovu detí nemáme nič lepšie, ako je rodina.“V tomto záverečnom vyhlásení boli zdôraznené dva body:1.Manželstvo, ako celoživotný zväzok vzájomnej dôvery a lásky, je najlepšia forma spolužitia muža a ženy.2.Vzhľadom na výchovu detí je rodina najvhodnejšia forma spolužitia.

 • 6. Rodina s malými deťmi

  Príchod dieťaťa do rodiny je veľká udalosť. Zvlášť prvé dieťa si vyžaduje veľa pozornosti a času rodičov. Dieťa sa automaticky stáva stredobodom pozornosti. Všetko sa krúti len okolo neho. Vďaka výchove k rodičovstvu si dnes mladí rodičia dokážu s mnohými vecami poradiť. Pomáha im v tom aj zdravotníctvo. Zdravotné sestry, ktoré navštevujú tieto rodiny, sú veľkou pomocou – podobne aj poradne pre deti. Vďaka za ne.
  Napriek dobrej starostlivosti, ale aj mnohým starostiam, si rodičia občas kladú otázky, na ktoré neexistuje jednoduchá a rýchla odpoveď. Napríklad: „Čo máme robiť, aby sme z dieťaťa vychovali dobrého človeka?“ Alebo: „Čo všetko dieťa potrebuje? Čo máme robiť, aby sme na nič dôležité nezabudli?“ Pozrime sa bližšie na tieto otázky.

 • 7. Rodina s dospievajúcimi deťmi

  Keď odborníci hovoria o dospievaní detí, používajú odborné termíny. Prvý je puberta. Je to slovo odvodené z latinčiny, kde „pubes“ znamená „dospievajúci“. Puberta označuje dobu, keď sa z dieťaťa stáva muž alebo žena. Ide o proces, ktorý sa obrazne prirovnáva ku zmene škaredej húsenice na krásneho motýľa. U detí sa táto zmena prejaví v prvom rade v tzv. sekundárnych pohlavných príznakoch. Dievčatá dostávajú menštruáciu, chlapcom začínajú rásť chlpy v podpazuší. Doba puberty u dievčat obvykle začína od 11-12 rokov, u chlapcov od 12-13 rokov. Rozdiely vo veku, keď u detí začína a končí puberta, sú dosť odlišné. Názov knihy Márie Arltovej „Puberta je, keď začnú s rodičmi ťažkosti“, vtipne vystihuje obdobie puberty.

 • 8. Sedem etáp života rodiny

  Na rodinu sa môžeme pozerať rôznymi spôsobmi. Môžeme ju vidieť staticky – ako ju vidí fotograf, ktorý ju v určitom okamihu fotografuje. Môžeme sa však na ňu pozerať a vidieť ju ako vo filme, ktorého dej sa začína odohrávať vo chvíli, keď si povieme svoje „áno“ a končí vo chvíli, keď jeden z nás umiera. Na tento druhý pohľad sa chceme pozrieť detailnejšie.
  Film nášho rodinného života môžeme rozdeliť na niekoľko dielov. Každý z nich má v sebe niečo zvláštne, špecifické, čím sa líši od všetkých ostatných. O každom zo sedemdielneho filmu nášho rodinného života si teraz niečo povieme.